Author Archives: admin

Att stödja komplext tänkande

Piaget och Vygotsky hade skilda åsikter om en del, bland annat huruvida man ska hjälpa barn med kunskapandet. Piaget menade att barn inte skulle ha någon hjälp och att det inte tjänade något till ge för svåra problem till dess … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , | 2 Comments

Ta ledarskapet till nästa nivå

Vi avbryter teorigenomgången för ett viktigt meddelande. Sveriges första bok inom området ledarskap/personlig utveckling som baseras på vuxenutvecklingsteorier har precis släppts! Boken heter Ta ledarskapet till nästa nivå och är skriven av Katharina Arenvi, Annika Bransen och Ulf Giege (bokens … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Ordning och stadie

Fram till nu har jag växlat mellan begreppen stadie, ordning och de mer neutrala nivå eller steg för att beskriva utvecklingsstegen i respektive teori och nu är det dags att skilja ut dem. Ordning (order of complexity) beskriver svårighet i … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , | 3 Comments

Horisontell och vertikal utveckling

I MHC skiljer man mellan horisontell och vertikal utveckling där den förra handlar om att göra ”mer av samma” och den senare om att göra ”helt nytt”. Horisontell utveckling är alltså en ökad komplexitet inom respektive stadie. Om vi tar … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , | 1 Comment

MHC – Stadie 12-14

12. Metasystematisk Här kan system ses som just begränsade, sammanhängande system och dessa kan koordineras eller jämföras med andra system. Det kan vara tex olika ideologier som jämförs eller kombineras. Man kan också förstå en ideologi och dess perspektiv på … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , | 4 Comments

MHC – Stadie 9-11

I och med nästföljande stadie går vi från det specifika och konkreta till det abstrakta och föreställda. 9. Abstrakt Tidigt formaloperationell som Piaget kallade det, introducerar abstraktioner som stereotyper (invandrare, terrorister, ledare), personlighetsdrag (godmodig, opålitlig, reko), kvantifikatorer (alla, ingen, alltid) … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | 2 Comments

Kurs i Vuxenutveckling

Under våren 2012 ska vi ge ännu en kurs i Vuxenutveckling. Kursansvarig är Sofia Kjellström från Jönköpings hälsohögskola och kursen ges nätbaserat på distans. Kursen inleds med ett internat i januari i Jönköping. Formellt sista ansökningsdatum är 15 okt, men … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , | 2 Comments

MHC – Stadie 0-8

Nu är det dags att beskriva utvecklingsstadierna enligt MHC. Beskrivningen består av ordningsnummer, namn på stadiet och en beskrivning av vad man klarar av att göra, vilka uppgifter man kan lösa vid respektive stadie. Kolla gärna först historiken som beskriver … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , | 2 Comments

Axiom – hur komplexitet byggs upp

Komplexitet handlar alltså om hur information struktureras och med hjälp av MHC kan vi se hur pass komplex denna struktur är. MHC bygger på tre axiom som visar hur en nivå av komplexitet byggs upp av element från föregående. De … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , | 1 Comment

Struktur och innehåll

Nu ska jag äntligen plocka upp MHC-tråden genom att gå igenom det mest centrala, skillnaden och relationen mellan innehåll och struktur. Men vad är en struktur? Ordet dyker upp på många ställen med olika betydelser och själv har jag ju … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , | 1 Comment