Tag Archives: Jean Piaget

Hur man transformerar en kultur

För ett par månader sen åt jag lunch med några vänner som kan kallas samhällstransformatörer eller förändringsagenter inom olika områden. Vid diskussionen dök en liknelse upp som är lika klassisk som populär för att beskriva transformation, larven som blir fjäril: … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , | 1 Comment

AQAL – Utvecklingslinjer

Att tala om endast en sorts utveckling ger en alltför förenklad bild av en människa. Exempelvis innebär ju inte att en person med hög kognitiv förmåga, tex mätt med IQ, nödvändigtvis har hög EQ eller god social kompetens. Därför talar … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 Comment

Piaget på youtube

Jag har hittat några korta youtube-klipp på 1 min vardera som illustrerar Piagets stadier: Sensomotorisk: Barnen lär sig under de första två åren gradvis att objekt existerar oavsett om man ser dem eller inte. Pre-operationell: En begränsning hos det preoperationella … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Comments Off on Piaget på youtube

MHC – Transitionssteg

För vardagligt bruk är ju MHC ganska grovmaskig så det kanske kan vara intressant att titta närmare vad som händer mellan två nivåer. Och där framträder ett mönster som upprepar sig vid alla transitioner, alltså ett fraktalt mönster. Förenklat kan … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , | Comments Off on MHC – Transitionssteg

Att stödja komplext tänkande

Piaget och Vygotsky hade skilda åsikter om en del, bland annat huruvida man ska hjälpa barn med kunskapandet. Piaget menade att barn inte skulle ha någon hjälp och att det inte tjänade något till ge för svåra problem till dess … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , | 2 Comments

MHC – Stadie 0-8

Nu är det dags att beskriva utvecklingsstadierna enligt MHC. Beskrivningen består av ordningsnummer, namn på stadiet och en beskrivning av vad man klarar av att göra, vilka uppgifter man kan lösa vid respektive stadie. Kolla gärna först historiken som beskriver … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , | 2 Comments

Axiom – hur komplexitet byggs upp

Komplexitet handlar alltså om hur information struktureras och med hjälp av MHC kan vi se hur pass komplex denna struktur är. MHC bygger på tre axiom som visar hur en nivå av komplexitet byggs upp av element från föregående. De … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , | 1 Comment

Från Kohlberg till Commons

Jag vet inte om man kan säga att Piaget verkligen hade de problemen jag beskrev i förra inlägget, han såg sig själv som sin egen värsta kritiker, han är väldigt tungläst och jag är inte den störste experten, men det … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , | 2 Comments

Piagets problem

Först ska vi titta lite på några problem som ett par av de tidigare teorierna har dragits med. När man tittar på Piagets stadieteori så tänkte man sig att en person, eller ett barn, befinner sig på ett av stadierna, … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , | 4 Comments

SD – Beige

Det finns många nivåbeskrivningar tillgängliga på nätet, och jag vill ju inte vara sämre så jag gör min egen variant. Varje nivå fick en bokstavskombination av Clare Graves men ersattes av Don Beck av en färg till varje stadie, varma … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | Comments Off on SD – Beige