Tag Archives: kausalt

AQAL – Tillstånd

Man brukar säga att det integrala kommer av en korsning mellan österländska visdomstraditioner och västerländsk utvecklingspsykologi. De andliga inslagen kommer framför allt från öst och från buddhistiska och hinduistiska traditioner som alla eftersträvar ett uppvaknande eller upplysning, uppgående i nirvana … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , | Comments Off on AQAL – Tillstånd