Översikt

Här är en översikt över ämnen och inlägg som kanske gör det aningen lättare att hitta. Snart ska trådarna knytas ihop ännu bättre.

Jean Piaget, en kortfattad och förenklad översikt över Piagets utvecklingsstadier. Piaget lägger grunden för den konstruktivistiska idétraditionen som sträcker sig vidare genom bland andra Kohlberg, Kegan och Commons: Piagets genetiska epistemologin, Piagets stadieteori, Piagets problem, Piaget på youtube.

Lawrence Kohlberg, blev ju berömd för sitt arbete kring moralisk utveckling. Han vidareutvecklade Piagets stadieteori att sträcka sig vidare genom vuxenlivet och var den som satte ordentlig fart på forskningen vid Harvard: Kohlbergs moraliska utveckling, Kohlbergs stadier, kritik mot Kohlberg, från Kohlberg till Commons, etik och moral.

Robert Kegan, en av många efterföljare till Kohlberg som sökte efter hur det underliggande meningsskapandet utvecklades genom livet. En transition från ett stadie till nästa sker genom att ens meningsskapande som man är inbäddad i görs till ett objekt som man kan förhålla sig till: 1 Introduktion, 2 Bakgrund, 3 Från objekt till subjekt, 4 Stadiebeskrivningar, 5 Fördelningar.

Jane Loevinger, kom från en annan idétradition, en psykometrisk, även om hon var influerad av Erik Eriksson (som i sin tur kommer från den psykoanalytiska traditionen). Loevinger samlade tillsammans med sitt team in en stor mängd data från ett sk meningskompletteringstest varvid olika stadier utkristalliserade sig. Det ledde till en manual och beskrivning av olika stadier. Loevinger och Kegan undersöker samma sak, meningsskapande eller ego-utveckling, fast från två olika håll: Jane Loevinger, Vad är ego?, Ego-stadier – översiktBill Torbert, Susanne Cook-Greuter.

Ego-utveckling – beskrivning av stadier: Intro, Opportunist, Diplomat, Expert, Achiever, Postkonventionella+fördelningar, Individualist, Autonomous, Construct-aware, Unitive.

Clare Graves skapade en modell som kom att kallas Spiral dynamics som beskriver hur olika värderingssystem avlöser varandra genom historien. Värderingssystemen betecknas med färger och kan användas som en karta över värderingslandskapet idag såväl som genom människans utveckling: Introduktion, Beige, Lila, Rött, Blått, Orange, Grönt, Gult, Turkost, Kritik.

Ken Wilber, filosof som arbetat med att popularisera och föra ihop olika modeller från vuxenutvecklingen med andra perspektiv. Kort om Wilber, Wilber reloaded, samt en genomgång av integralteori eller Wilbers AQAL-modell: Introduktion, utvecklingsnivåer, utvecklingslinjer, kvadranter, tillstånd, typer och sammanfattning med avslutande diskussion.

Komplexitet, handlar om stadier av komplexitet som börjar utvecklas av Piaget och där idag Michael Commons är den ledande teoretikern. Commons är en av upphovsmännen till MHC som jag introducerat i ett par föreläsningar och som jag ska gå igenom ordentligt här: Komplexa samhällens kollaps, Komplexitet – en introduktion, Piagets problem, Från Kohlberg till Commons, Struktur och innehåll, Struktur och innehåll igen, MHC:s Axiom, Beskrivning av stadie 0-8, stadie 9-11, stadie 12-14, Horisontell och vertikal utveckling, Ordning och stadie, MHC – sammanfattning, Att stödja komplext tänkande, Transitionssteg, Complexity and simplicity, MHC- begränsningar och nedåtassimilering,

MHC – Tillämpningar: Demokrati, Generiska färdigheter, Confirmation bias och andra kognitiva begränsningar, Mer vuxenutbildning till ekonomutbildningarna,

Aktiviteter, här presenteras aktiviteter kring vuxenutvecklingen som ska eller har ägt rum: Gästföreläsning LinnéVuxenutv.konferens i Lund, ESRAD i Lund, Rapport från ESRAD i Lund, LU-konferens.

Porträtt och analyser: Här samlar jag tillämpningar av vuxenutvecklingsmodellerna. Två av arbetena har publicerats i vetenskaplig tidskrift: Khaddafi och al-Bashir, Ban Ki-moon, Dag Hammarskjöld 1, Dag Hammarskjöld 2, Anders Behring Breivik

Emellanåt blandar jag in lite egna reflektioner och tankar. En och annan omvärldsanalys och recension hamnar också här.

Böcker: Jared Diamond om civilisationers utveckling i Vete, vapen och virus. Ta ledarskapet till nästa nivå (vuxenutveckling och ledarskap) av Katharina Arenvi, Annika Bransen och Ulf Giege.

 

2 Responses to Översikt

  1. Patrick says:

    Hej Kristian
    Såg att du följde mig på Twitter och jag blev nyfiken på din blogg. Massiv informationskälla! Spännande ämnen. Keep on the good work!

    //Patrick

  2. Jackpot! Denna sida är precis vad jag ville ha 🙂 Tack för föredraget ikväll, extremt intressant.

    Jag tipsade om Numenta (Jeff Hawkins och hans hierarkiska temporala modell av generell intelligens) när du kom in på hierarkier, här finns att läsa om dem: https://www.groksolutions.com/technology.html#neuroscience

Leave a Reply