Tag Archives: subjekt-objektteori

Om skillnaden mellan etik och moral

Skillnaden mellan etik och moral blandas ibland ihop och för en del sätts likhetstecken dem emellan. Ofta beskrivs etiken som läran om det rätta handlandet och moralen som det faktiska handlandet eller beteendet. Etiken ska då vara något som ligger … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , | Comments Off on Om skillnaden mellan etik och moral

Piaget på youtube

Jag har hittat några korta youtube-klipp på 1 min vardera som illustrerar Piagets stadier: Sensomotorisk: Barnen lär sig under de första två åren gradvis att objekt existerar oavsett om man ser dem eller inte. Pre-operationell: En begränsning hos det preoperationella … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Comments Off on Piaget på youtube

Kegan 5

Kegans teori baserades på observationer av ett 40-tal personer i terapi, och inspirerades också av andra modeller som Piagets, Kohlbergs och Loevingers (som jag ska gå igenom härefter). Utifrån modellen skapade han och sina kollegor en intervjumanual för att utvärdera … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , | Comments Off on Kegan 5

Kegan 4

Nu följer en beskrivning av stegen i Kegans subjekt-objektteori, men istället för stadie kallar han stegen för ordningar. Skillnaden är att de inte är beskrivningar av riktiga människor utan beskrivningar av idealtyper. Kegan tänker sig alltså något i stil med … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | 3 Comments

Kegan 3

Om man tittar på etymologin till ordet ”objekt” så står det för ”ut” eller ”iväg” (ob-) och ”kasta” (-jekt), det beskriver alltså en rörelse där man kastar ut något. Men vad är det som kastas ut i Kegans teori? Jo, … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , | 2 Comments

Kegan 1

Nu är det dags att i en serie blogginlägg introducera Robet Kegans subjekt-objektteori (SOT). Om man som jag är intresserad av frågan om mening och meningsskapande så är nog Kegans SOT den som kommer närmast kärnan. Men först lite bakgrund … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | 5 Comments