Tag Archives: vapen och virus

Vete, vapen och virus

Ibland hör man i skoldebatten en polarisering mellan betoning på faktakunskaper kontra betoning på samband eller djupa insikter. Åtminstone vill man utmåla sin motståndare att bara företräda den ena polen medan man själv förstås kan koppla ihop båda i en … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , | 3 Comments