Tag Archives: Lawrence Kohlberg

Loevinger – vad är ego?

Innan beskrivningen av stadierna som utkristaliserade sig från mätmetoden WUSCT så kan man fråga sig vad det är som mäts? Vad är detta ego som utvecklas? Även om ordet ego kommer från psykoanalysen och Freud (även om han aldrig använde … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , | 3 Comments

Kegan 2

Robert Kegan ville alltså undersöka meningsskapande och göra det genom att föra ihop två skolor. Den första är den konstruktivistiska utvecklingspsykologiska som främst vilade på arbetet av Piaget och sedan också Kohlberg. Piaget kartlade hur människan förstod framför allt den … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , | 1 Comment

Kegan 1

Nu är det dags att i en serie blogginlägg introducera Robet Kegans subjekt-objektteori (SOT). Om man som jag är intresserad av frågan om mening och meningsskapande så är nog Kegans SOT den som kommer närmast kärnan. Men först lite bakgrund … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | 5 Comments

Kohlbergs sex stadier med tillämpningar

http://www.youtube.com/watch?v=esVuKP7k974″>httpv://www.youtube.com/watch?v=esVuKP7k974

Kohlberg utgick alltså från Piagets stadier, men gick betydligt längre. En förutsättning för ett visst moraliskt stadie är en kognitiv förmåga, t ex att ta en annans perspektiv. Men för att gå från ett stadie till nästa krävs också livserfarenhet … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , | 1 Comment

Kohlbergs stadier av moralisk utveckling

Lawrence Kohlberg var en judisk amerikansk psykolog som räknades som Piagets lärjunge, även om de aldrig träffades. Under 2:a världskriget tjänstgjorde Kohlberg med att skeppa ut judiska flyktingar från Europa till Israel och ställdes under denna tid inför flera moraliska … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , | 6 Comments