Kegan 3

Om man tittar på etymologin till ordet ”objekt” så står det för ”ut” eller ”iväg” (ob-) och ”kasta” (-jekt), det beskriver alltså en rörelse där man kastar ut något. Men vad är det som kastas ut i Kegans teori? Jo, det är det man är – subjektet. Eller rättare sagt, rörelsen när något går från att vara subjekt till att vara objekt. När det man är blir något man har. När det man tidigare var inbäddad i blir något man kan förhålla sig till.

Ungefär som ett foster som först rent fysiskt är en del av modern, inbäddad i livmodern, till dess att navelsträngen klipps (eller tidigare). Eller som fibrerna i ett kompositmaterial, inbäddade i matrismaterialet. Livmoder såväl som matris översatt till engelska blir ”matrix” och då kommer vi osökt in på följande populärkulturella referens.

Neo går från att vara inbäddad i matrisen till att vara utanför den, genom en urkoppling som närmast kan liknas vid en förlossning. På samma sätt är det svårt, om inte omöjligt, att se hur man själv skapar mening – eftersom man är just inbäddad i det. Om man ser det och kan förhålla sig till det, så har man gjort det till objekt. Och då har man något annat som subjekt.

I Matrix sker det bara en gång, men Kegan identifierar fem olika transitioner. I den här typen av modeller har vi inte ett statiskt jag eller en identitet som kommer färdigförpackad vid födseln eller ens vid 18 års ålder, utan jaget och identiteten är en ständig och livslång evolutionär process av objektifiering och differentiering från världen. Och varje transition, varje rörelse från subjekt till objekt, handlar i grund och botten om att förlora sin identitet och sedan vakna upp som något nytt. Som ormen som tittar på sitt nyömsade skinn ”Oj, satt jag fast i det där?!”. Kegan kallar ett stadie ”evolutionary truce”, alltså en evolutionär vapenvila. Det Piaget kallade assimilering. En transition motsvarar alltså Piagets ackomodering.

Bröderna Wachowski har varit kloka nog att inte avslöja vad Matrix egentligen symboliserar. Jag tror knappast att det är Kegans subjekt-objektteori och tänker förbehålla mig rätten att använda Matrix som illustration vid fler tillfällen.

 

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Kegan 3

  1. Pingback: Ken Wilber – reloaded | Fication

  2. Pingback: MHC – Transitionssteg | Fication