MHC – Stadie 0-8

Nu är det dags att beskriva utvecklingsstadierna enligt MHC. Beskrivningen består av ordningsnummer, namn på stadiet och en beskrivning av vad man klarar av att göra, vilka uppgifter man kan lösa vid respektive stadie.

Kolla gärna först historiken som beskriver hur MHC utvecklades och vilka problem den hanterade. Början av 80-talet var för övrigt en extremt dynamisk period då bl.a. MHC, Fischer skill theory och Kegans subjekt-objektteori skapades. För övrigt bör nämnas att wikipediaartikeln om MHC är grundlig och bra. Här är en annan mycket bra introduktionsartikel av Commons.

0. Kalkylatorisk Den lägsta ordningen som endast består av 0 eller 1, alltså binärt räknande som en dator. Den är postulerad då den inte observerats i naturen. Möjligen skulle man kunna tänka sig att universum antingen existerar eller ej = 1 (dvs ja).

1. Sensorisk eller motorisk Diskriminerar på ett förutsägbart sätt, rör kroppsdelar. Det här skulle kunna vara en mussla eller en köttätande växt som stänger sig när den får ett stimuli som överstiger ett visst tröskelvärde. Ett barn kan göra babblande ljud.

2. Cirkulär sensorisk-motorisk Kopplar ihop flera rörelser genom att exempelvis sträcka sig och lyfta eller skaka ett föremål eller kryper genom att koordinera flera rörelser.

3. Sensorisk-motorisk Handlingar kan kopplas ihop med ljud, exempelvis genom att hålla upp ett föremål och samtidigt åstadkomma ett ljud.

Stadierna 0-3 svarar mot Piagets sensomotoriska stadie. Då handlar den kognitiva utvecklingen alltså om att koordinera allt mer komplexa rörelser. Man kan uttrycka det som att domänen (mode på engelska) som man utför operationer på är de kroppsliga rörelserna.

4. Nominell Relationer skapas mellan objekt och de första orden, ”Mamma”, ”Pappa” eller ”lampa” är etiketter eller symboler som pekar på verkliga ting ute i världen.

5. Senteniell Flera ord kan kopplas ihop till korta fraser, tex ”Mamma komma” eller ”dricka vatten” eller pronomen som ”Min!”. Kan imitera sekvenser och läras att säga ”Ett, två, tre, fyra, fem”.

Stadierna 4-5 svarar mot Piagets pre-operationella stadie, möjligen kan man även räkna in följande stadie 6 där. Vid preoperationell kan man manipulera och koordinera enkla mentala bilder och symboler. Man kan också kalla domänen ikonisk.

6. Preoperationell Här kan de korta fraserna kopplas ihop till hela stycken av historier. Historierna hänger inte ihop med verkligheten. Här kan flera föremål räknas, listor av instruktioner kan följas.

7. Primär Historierna kan koordineras med den yttre verkligheten. Regler kan formuleras för hur andra ska göra ”Ni ska göra som jag säger!”. Enkel logisk härledning kan göras: ”Om jag släpper den i golvet går den sönder.” Kan utföra enkla aritmetiska operationer som att använda de fyra räknesätten, tex 2+3=5 och 2×3=6.

8. Konkret Två historier om verkligheten (eller perspektiv) kan koordineras, vilket kan användas till att förhandla i uppgörelse så den blir rättvis för alla parter. På samma sätt gäller att vedergällning enligt öga för öga är logisk, du kliar mig-jag kliar dig, likaså korruption. Full aritmetik kan utföras, tex 2×(2+3)=10. Här kan komplexa sociala regler följas om hur man ska bete sig.

Stadie 6-8 motsvarar alltså Piagets konkret-operationella stadie vilket innebär att operationerna utförs på den konkreta verkligheten som man kan se och ta på. Man kan alltså hantera storheter som massa och längd och att de är oberoende av vem och hur man betraktar dem.

Dock handlar beskrivningarna hela tiden om specialfall och enstaka situationer. Generaliseringar saknas vilket dyker upp på nästa stadie 9 abstrakt som följer i nästa inlägg.

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to MHC – Stadie 0-8

  1. Pingback: Horisontell och vertikal utveckling | Fication

  2. Pingback: Complexity and simplicity | Fication