SD – Orange

Orange: I Europa är kyrkan den stora auktoriteten som beskriver världen under medeltiden tills den moderna vetenskapen föds, främst med Kopernikanska revolutionen och Newtons formulering av den klassiska mekaniken. Här skiljs vetenskapen från kyrkan och den förnuftiga individen som kan söka sanningen själv förs fram som ideal istället för kyrkans bokstavstroende auktoritet och det lydiga kollektivet.

Idag kan man se en frontlinje mellan de orangea och blåa värdesystemen i kreationist-evolutionsdebatten. Richard Dawkins är en stark förespråkare av ateism och mot religion i allmänhet och kreationism i synnerhet. Framför allt är det en vetenskaplig materialism och en positivistisk naturvetenskap som blir ideal. Gärna vill man förklara allt, inklusive medvetandet, i materiella termer och ha en stor sammanhängande karta över allt, en Theory of everything. Den vetenskapliga revolutionen följs av en industriell med start i England och en demokratisk tex i Frankrike och USA.

De orangea, eller moderna värderingarna som man kan kalla dem, hyllar alltså individen och entreprenören som bryter sig loss från kollektivet och jantelagen likt Ayn Rands John Galt. En marknadsekonomi skapas där företag konkurrerar och kämpar för att bli bäst. Istället för att kämpa för att duga till i någon annans ögon ska man ta saken i egna händer och bli sin egen lyckas smed. Man ska nu tänka självständigt och framför allt positivt och coacher som Tony Robbins tar över som auktoriteter så att alla kan bli vinnare. Framtiden är lika ljus som en reklamfilm från AMF-pension med ständiga vetenskapliga och tekniska framsteg och en ständig ekonomisk tillväxt och allt blir bara bättre och bättre hela tiden….

Att gå över till orangea värderingar sker typiskt när man flyttar hemifrån och börjar studera, vilket de flesta gör i vårt samhälle. Men för vissa kommer det tidigare och för andra inte alls – för alla blir det så att något stadie blir slutstationen. Och nu kanske man ska vara lite försiktig när man tala om Spiral dynamics som en stadieteori för man måste inte med nödvändighet hamna här utan en del går direkt vidare till nästa…

Filmen Jakten på lyckan med Will Smith speglar den ensamme individens strävan att trots alla motgångar till slut lyckas. Det orangea värdesystemet kan i stort sett likställas med de medelklassvärderingar som man finner hos gissningsvis en majoritet av befolkningen i Sverige och USA. Återvänder vi till Iran så har vi de senaste åren sett studenter med orangea värderingar försöka utmana de blåa mullornas makt med krav på demokrati.

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.