SD – Lila

SD ovan står alltså för Spiral dynamics.

Lila: Från ca 50 000 f.kr. och framåt tar människan ett kliv uppåt till nästa nivå som är en magisk drömvärld full av andar och mystiska väsen som man måste blidka med olika riter. Detta är en kollektivistisk nivå där man organiserar sig i stammar med blodsband där individen underordnar sig. Man respekterar de äldre, hövdingen och shamanen eller medicinmannen som tolkar andarnas budskap.

Det här brukar man kalla jägar-samlarsamhällen som beskrivits av bland andra Tomas Ljungberg i boken Människan, kulturen och evolutionen. I regel är det männen som jagar och kvinnorna som samlar och man tar vad man behöver för att överleva utan att samla lager för framtiden. Psykologiskt kan man säga att livet går ut på att vara gudarna eller andarna till lags genom att göra deras vilja till sin. Och deras vilja hör man genom att lyssna inåt och vara i enlighet med vad Ljungberg kallar ”den naturliga ordningen”. Ödmjukhet och underordning inför gruppen är norm och naturen i sig uppfattas också som ett andligt väsen som ska respekteras.

Detta är en nivå och ett sätt att leva som ofta romantiseras i nutiden när man menar att den moderna människan förlorat kontakten med naturen och sitt inre, vilket jag i och för sig tycker att det ligger något i. Typexempel från populärkulturen är filmen Avatar där Na’vi-stammen representerar det lila samhället. Graden av fredlighet och välvillighet mot utomstående varierar, en del stammar välkomnade gäster som antropologer medan andra kunde vara huvudjägare och kannibaler. Idag hittar vi befolkningar som befinner sig på en lila nivå i ursprungsbefolkningar i tex Amazonas, Nordamerikanska indianer (tex Hopi-indianerna) och Australiska aboriginer.

Utvecklingspsykologiskt motsvarar den här nivån Piagets preoperationella stadie där barnet (ca 3-6 år) lever i en magisk värld med låtsaskompisar och monster under sängen. En kognitiv begränsning på det här stadiet är att man inte kan skilja på egen fantasi och verklighet. Då blir andar och drömmar något som projiceras ut på verkligheten. Därmed kan man säga att en schizofren person regredierar ner till den här nivån. På den här nivån kan man säga att voodoo fungerar i och med att tror på den onda medicinmannens makt att ta kol på en genom att sticka in en nål i den där dockan eller uttala den där förbannelsen. Än idag tjusas ju många av skräckfilmer på samma tema och vem har inte tagit i trä av vidskepelse någon gång för säkerhets skull eller tagit på turstrumporna när man bowlar. Ett modernt exempel på magiskt tänkande är the Secret där man menar att tankar och önskningar manifesteras av universum enligt ”attraktionslagen”.

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.