ESRAD i Lund 24-25 juli

Här kommer en kort rapport från symposiet i Lund. Vi var 22 deltagare från 10 länder, främst från Sverige och Finland som var representerade med 9 respektive 4 deltagare, Michael och Patti Commons från USA och sedan en deltagare vardera från Norge, Tyskland, Portugal, Storbritannien, Belgien, Iran (!) och Bulgarien.

Bild: Henrietta med Gerth Hyrkäs kamera.

För 30 år sedan hölls det första SRAD-mötet, dvs Society for Research in Adult Development, där Michael Commons var en av initiativtagarna och arrangörerna och nu var han alltså medarrangör här i det första ESRAD-mötet någonsin (E som i European förstås). SRAD har alltså i praktiken varit en Nordamerikansk organisation eftersom i stort sett all forskning bedrivits där. Men nu har alltså mängden Europeiska forskare nått den kritiska mängden att det motiverade ett historiskt första möte. Jag var arrangör tillsammans med Sofia Kjellström från Sverige, Eeva Kallio från Finland och Michael Commons från USA. Av de sju som står som grundare av ESRAD var det bara en som lämnade återbud.

Syftet med ESRAD, symposiet och mötet var att presentera den forskning som bedrivs av Europeiska forskare, lära känna varandra, finna gemensamma teman och skapa förutsättningar för framtida samarbeten.

Dag ett höll vi presentationer som handlade om olika aspekter av vuxenutveckling och postformellt tänkande medan dag två var mera inriktad åt MHC med en workshop med modellens ”trädgårdsmästare” Michael Commons och presentationer som handlade om olika tillämpningar av MHC. Första dagen hade vi också ett konstituerande möte i ESRAD där vi tillsatte poster.

Är man intresserad av abstracts så kan man titta på ESRAD:s hemsida där alla finns för nedladdning. Vi ska snart lägga upp fler bilder från mötet som Gerth tagit under de två dagarna.

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

4 Responses to ESRAD i Lund 24-25 juli

  1. James M. Day says:

    Tak Kristian!

  2. Pingback: Från Kohlberg till Commons | Fication

  3. Eeva Kallio says:

    Kristian, it is best to check how the ESRAD links open. See http://www.europeadultdevelopment.org and please make corrections…

    B.r. Eeva

  4. Pingback: Common cause | Fication