Mera Skalman?

Vad kommer de här vuxenutvecklingsteorierna att få för konsekvenser för framtiden? Och vad menas med framtiden? Vilka branscher kommer de här att påverka? Här är några exempel (jag har svårt att komma på exempel på områden som inte kommer att påverkas i längden):

1. Högre utbildning. Mitt primära område, nu i alla fall. Vi tar emot unga vuxna (över 20 år) och ska lära dem tänka komplext, lösa svåra problem och helst också ta ett allt större ansvar för framtiden. Då måste vi ha modeller som kan beskriva den här utvecklingen. Modeller som sträcker sig förbi det vi brukar kalla vuxenåldern (körkort, rösta, gå på systemet = vuxen).

2. Forskning och kunskapsutveckling. Mitt andra område, en trend i dagens forskning som jag uppfattar det är att gå från specialiserade och nischade grupper till mera tvärvetenskapliga och ämnesöverskridande. Synen på vad som är tvärvetenskapligt har gått från modernistiska sammanhängande modeller (en jättemodell som andra ska underordnas), till fragmenterade fiskfjällsmodeller (alla ansvarar för sin lilla nisch) och vidare till nu då jag ser det som fokusområden (flera discipliner samarbetar kring en fråga som tex hållbarhetsfrågor) eller metamodeller (kartläggning av vilka antaganden olika vetenskaper bygger på och hur de förhåller sig till varandra). Då krävs att man kan överblicka stora kunskapsområden och informationsmängder, vilket innebär bland annat hög komplexitet och förmåga till perspektivtagande på antaganden för olika kunskapsområden.

3. Personlig utveckling/ledarskap/rekrytering, som jag buntar ihop till en punkt. Förr utgick litteratur i den här breda kategorin från en modelleringstanke, att man tog en framgångsrik ledare som tex Warren Buffet, Bill Gates eller Ingvar Kamprad, läste deras böcker och råd och försökte göra likadant för att förhoppningsvis själv nå samma resultat. Sen kom nästa trend som gick ut på att vi alla är unika med olika personlighetstyper (tex Myers-Briggs eller DISC-teorin), att man ska känna sig själv och bidra på sitt unika vis. Enligt vuxenutvecklingsperspektivet som framförs här så är vi fortfarande unika men vi befinner oss dessutom på olika ställen i förmåga till komplext tänkande och mognad i allmänhet.

Och framtiden, när är det? En parameter som utvecklas är förmåga att ta allt längre tidsperspektiv. Det innebär att visdom, klokhet och långsiktiga perspektiv tillåts påverka och till och med styra den dagliga verksamheten – i den mån man kan förutsäga framtiden. Alltså mera Skalman snarare än stora, starka och trygga Bamse eller kvicka och flexibla Lille Skutt, även om Skalman förstås inser att de andra två också är oumbärliga.

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.