MHC-artikel i tryck

Idag har Sofia och jag fått vår MHC-artikel ”i tryck” i Högre utbildning som är en ny Open access-tidskrift om högskolepedagogik, den är alltså öppen för alla att läsa vilket jag tycker är utmärkt!

I vuxenutvecklingsfältet menar jag att MHC är den viktigaste modellen eftersom den kan sägas utgöra ryggraden för alla andra modeller och ger en definition av vad utvecklingsnivåer är. Jag ska gå igenom bakgrunden till MHC och dess relation till de andra modellerna lite grundligare senare. Till dess får man hålla tillgodo med mina föreläsningar och vår rykande heta artikel.

Man kan alltså säga att MHC är av stor strategisk betydelse för vuxenutvecklingsfältet, men vi vill förstås tillämpa modellen i sig. I vår artikel argumenterar vi för att tillämpa MHC som verktyg inom högskolepedagogiken. I och med att vårt samhälle blir allt mer komplext så måste vi utbilda studenter som kan hantera stora mängder information och lösa komplexa problem. Med hjälp av MHC kan vi alltså utvärdera hur svåra olika uppgifter är och utvärdera studenters förmåga att lösa dessa.

Ett dagsaktuellt exempel på komplex problemställning är den ekonomiska krisen i Grekland. Hur hänger den grekiska ekonomin ihop med resten av euro-området? Vilka konsekvenser kommer en konkurs att få för landet och resten av Europa? Hur hänger krisen ihop med resursfrågor som en minskande global oljeproduktion och det ökande priset på energi? Vilka demokratiska konsekvenser får problemen, kan det bli en revolution eller statskupp om ekonomin kollapsar? Vems fel är det egentligen? Grekiska regeringen som mörkat ett stort budgetunderskott, dåliga kontroller och slapphet från övriga euroländer eller alltför riskbenägna utländska banker och investerare?

Ett exempel vi följer genom flera nivåer är hållbar utveckling där vi använder Brundtlandkommissionens definition som exempel på metasystematiskt resonemang. Den säger att man ska tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers behov. Den här aspekten kan man ju se i den grekiska krisen där en hel ungdomsgeneration är arbetslös och skuldsatt efter att föräldragenerationen levt över sina tillgångar.

Med hjälp av en modell som MHC kan man stödja en sådan här diskussion och lyfta den upp i komplexitet från de enkla lösningarna, kategoriska uttalandena och stereotyperna till en mera komplex analys. Man kan visa att frågan är komplex och man kan försöka leta efter människor som förmår hålla alla aspekter i huvudet och koordinera ihop dem på ett meningsfullt sätt. Det är det här vi ska utbilda våra studenter till.

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.