Construct-aware

(C9/Magician/Alchemist 1.5%)

 

Stadiet efter Autonomous var det som Jane Loevinger kallade Integrated och tänkte sig som en slutpunkt, en färdigintegrerad och stabil personlighet. Men Susanne Cook-Greuter vidareutvecklade alltså det stadiet till två stycken där Construct-aware är det första. Och som namnet antyder handlar det inte om en integrerad och konsoliderad personlighet utan snarare tvärt om – ett ego i upplösning.

På varje stadie har man en bild om vad personlig utveckling är som är en produkt av meningsskapandet på det stadiet. Men för att transformeras till nästa stadie som är kvalitativt annorlunda krävs att man tänker utanför ramarna för den bilden. En Expert måste ifrågasätta kunskapsbilden, proceduren eller produktiviteten; En Achiever måste ifrågasätta utvecklingen av karriären, teknologin eller systemet; En Individualist måste ifrågasätta individualiteten och det tillfälliga psykologiska välbefinnandet, och för ingen av dem är det rationellt att göra så! Detsamma gäller för Autonomous, som i regel ser det som något intrinsikalt gott att gå vidare till nästa stadie. Om utveckling är en stege så jobbar en Autonomous för att ta sig vidare till nästa steg, men Construct-awarestadiet handlar inte om att hoppa upp till nästa pinnhål utan snarare om att kliva av stegen.

Susanne Cook-Greuter döpte stadiet efter förmågan att se hur vi skapar konstruktioner, där hela språket är en konstruktion, alla symboler är konstruktioner, alla försök att konceptualisera verkligheten är konstruktioner, alla teorier, alla berättelser om vem vi är och var vi kommer ifrån – hela utvecklingsstegen är konstruktioner. Det vi innerst inne är är varelser som springer runt och skapar mening. Lite mera komplext än de flesta andra varelserna, i regel en identifikation med hela mänskligheten och dess utveckling med alla dess aspekter, men icke desto mindre sitter vi alla fast i något.

När vi inom vetenskapen använder begrepp så måste vi börja med att göra en definition av dem så att alla är överens om vad vi menar – och redan där missar vi enormt mycket. Ordet definition kommer från ”skapa gränser”, alltså att göra en avgränsning. Och kan jag inte definiera en sak kan jag inte forska på det och vi kan inte heller tala med varandra om det. Vidare har man här en känsla för det cirkulära och självrefererande i språkets natur. När jag googlade på orden ‘etymology’ och ‘definition’ så handlade de flesta träffar jag fick om hur ordet ‘etymologi’ definierades istället för etymologin till ordet ‘definition’. Så för att förstå var ordet definition kommer från måste jag veta vad etymologi är, alltså hur det definieras. Men hur definierar vi vad en defintion är?

En Construct-aware är medveten om vilket fängelse språket kan vara och hur mycket vi missar om vi begränsar oss till att hålla oss inom språkets ramar. Med det följer en nyfikenhet på att undersöka vad som hamnar mellan raderna och orden, i kaoset och i en hissnande känsla av fritt fall istället för att ha en sammanhängande mening och riktning i livet att stå på. Det här ger en ökad känslighet för stämningar, olika tillstånd, nyanser av livet och varandet och vår ständiga vana att försöka konceptualisera och sätta ord på det vi förnimmer.

En Construct-aware har en fundamental förståelse för den mänskliga naturen och kan manipulera symboler och språk på ett sätt som andra ofta inte förstår. Han eller hon är extremt flexibel och kreativ i tänkandet, meningsskapandet, i skapandet av berättelser och kan berätta nya historier som passar till nya situationer. Detta skulle vara en ypperlig medarbetare i reklambranschen med sin förmåga att manipulera språk och tala till olika delar och aspekter av människorna. Men det är mindre sannolikt att en Construct-aware skulle trivas med att kränga ännu fler onödiga produkter till folk som egentligen inte behöver dem för att firman ska tjäna ännu lite mer pengar. Den arbetar således ofta inte i en organisation utan kan jobba som frilansande problemlösare eller systemtransformatör. Eller varför inte författare eller poet, som forskare, filosof eller djup tänkare – ofta på egen hand.

En Construct-aware inser att paradoxer, dikotomier, värderingar, ideologier, dyrkan och förakt är nödvändiga konsekvenser av allt tänkande och meningsskapande, men det finns en paradox som Susanne Cook-Greuter anger som kännetecknande för stadiet som en Construct-aware ofta brottas med i någon form, det som kallas Pascals paradox som är ett svar på frågan ”Vad är människan?”:

“Jämfört med oändligheten är människan ingenting

Jämfört med intet är människan oändlig”

vilket speglar baksidan av flexibiliteten och kreativiteten i tänkandet, det kan pendla mellan djup meningsfullhet och lika djup meningslöshet, eller ska man kalla det meningsfrihet?!

En ständig påminnelse som är på sin plats är att man inte är Construct-aware bara för att man är bipolär som det kanske verkar ovan, och man är det inte heller bara för att man kan citera Wittgenstein eller dra en ordvits.

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.