Achiever

(E6/Conscientious 29.7 %)

Cook-Greuter och Torbert har ju i LDP fokuserat på hur respektive stadie eller meningsskapande hävdar sig i arbetslivet och där kan man se detta Achiever-stadie som en uppgraderad version av det föregående Expert-stadiet. När en Expert bara kan fokusera på enstaka problem eller uppgifter kan en Achiever ta ett större grepp och ta ansvar för hela systemet, hela kedjan eller organisationen. Enstaka förluster behöver inte innebära personliga misslyckanden. Den kan ta igen på gungorna vad som förlorats på karusellen och kan därmed prioritera mellan olika mål som är i konflikt genom att ha en helhetssyn. Det handlar inte bara om att ha en bra produkt utan att hela kedjan med distributions- och affärssystem måste fungera. Man kan säga att i stort sett all managementlitteratur syftar till att göra en Expert till en Achiever.

Till skillnad från en Expert som bara ser det enstaka problemet har en Achiever en medvetenhet om olika aktörer som är iblandade och kan försöka söka samarbeten med dessa. Den kan också vara proaktiv och inte bara lösa problem utan se dem som symptom på andra större problem som därmed kan förhindras. Den kan därmed arbeta med flera tidshorisonter.

När en Expert tänker att det räcker att alla är överens om den sanna bilden så kan en Achiever ta hänsyn till att olika människor har olika syn på saker och olika drivkrafter och hantera människor därefter så att gruppen eller teamet fungerar optimalt. Det är en skillnad mellan att ha rätt och att få rätt och en Achiever inser därför att det inte räcker att ha en bra produkt eller en bra idé, den måste säljas in på ett bra sätt också.

En Achiever kan se sig som en del av organisationen eller samhället och se hur ens egna strävanden och mål hjälper hela organisationen eller samhället. Det kan därmed sägas vara samhällets stöttepelare nr 1! Loevinger kallade ju det här stadiet för Conscientious, alltså skötsam eller samvetsgrann. Till skillnad från en Diplomat som främst följer regler och normer och vars största hänsyn är vad andra ska tycka så följer man här sina egna ideal. Man är här öppen för personlig feed-back så länge den hjälper en att lyckas bättre i karriären. Medan en Expert kan se på livet som en tävling att bli så bra som möjligt inom ett begränsat område så kan en Achiever tänka i termer av livskarriär där det snarare handlar om att nå så högt upp som möjligt i företaget eller starta så många företag som möjligt.

Att inte leva upp till sina egna höga krav och ideal eller eget författade livsregler är oförlåtligt. Detta stadie motsvarar alltså Robert Kegans livsförfattande, eller self-authoring, 4:e stadie (senare ska jag försöka ge en rejäl genomgång på hur alla teorierna förhåller sig till varandra). Man ser sig som fullt ansvarig för den egna psykologin och de helt och hållet eget valda värderingarna. Man vill göra världen bättre och gör det genom att förespråka oberoende, medvetna och rationella val.

En sak kan vara värd att poängtera. Det finns ett fokus på ledarskap, prestation på arbetet och i karriären utifrån LDP i USA och UK, vilket ger en ganska individualistisk och högerorienterad syn på livet och karriären. Men det är som jag ser det också möjligt att en Achiever kan vara kritisk mot hela karriärracet och stödjer sitt meningsskapande utifrån en mera vänsterorienterad ideologi, eller en miljöorienterad. Denne kan istället engagera sig och vara drivande inom facket eller i politiken.

En Achievers syn på kunskap och vetenskaplighet är mera avancerad än en Experts. Men när den senare ser att rätt svar finns tillgängliga och alla problem är lösbara här och nu så ser den förre vetenskapen som något dynamiskt och framväxande. Nya förbättrade teorier ersätter gamla och otillräckliga. Vi har inte alla svaren här och nu, men tids nog kommer vi att nå dit med hjälp av vetenskapliga och teknologiska framsteg. Det finns subjektiva faktorer som kan grumla synen och objektivitet ses därför som det man ska sträva mot. Det gör man med dubbelblindtester och peer review. Att göra etiska överväganden för vad de teknologiska framstegen kan leda till brukar dessvärre inte en Achiever vara intresserad av.

Vad en Achiever inte klarar att hantera är att tolkningar inte är objektiva, vilket kan illustreras av bilder som är flertydiga och öppna för tolkning av observatören. T.ex. bilden nedan som föreställer både en gammal gumma och en ung kvinna.

 

För en Achiever finns ett slutgiltigt korrekt svar på hur information ska tolkas – vår tolkning är underordnad verkligheten. Visst, man kan respektera att andra har andra åsikter och personligheter, men det finns ändå ett slutgiltigt objektiv och rationellt svar som vi alla kommer att komma fram till efter en tillräckligt lång diskussion.

När en Expert följer regler till punkt och pricka kan en Achiever tänja lite på reglerna om det sker i dess anda eller om det gynnar det större ändamålet. Men den kan inte ifrågasätta hela systemet eller ideologin som den är inbäddad i, vilket är det mest kännetecknande för nästa stadie – Individualist.

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to Achiever

  1. Pingback: Ta ledarskapet till nästa nivå | Fication