Author Archives: Kristian

AQAL – Utvecklingsnivåer

En av grundbultarna i det integrala tänkandet handlar om utvecklingsnivåer som innebär att vår mentala utveckling inte är fullbordad när vi blir 18 år, tar körkort, blir myndiga, vuxna och flyttar hemifrån. Vi fortsätter att mogna och utvecklas hela livet. … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , | 1 Comment

Introduktion till AQAL och integralteori

Här följer en introduktion till integralteori som går igenom beståndsdelarna till Ken Wilbers AQAL-modell. AQAL står för “All quadrants, all level, all lines, all states and all types”, alltså alla kvadranter, nivåer, linjer, tillstånd och typer. Efter genomgången kommer en … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | 7 Comments

Självkänsla nu!

Titeln anspelar förstås på Mia Törnbloms bok som kanske är den bild av personlig utveckling som fått mest genomslag i vår kultur: Personlig utveckling handlar om att skaffa sig en bra självkänsla. Men är det så enkelt? Och vad är … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , | 3 Comments

Sammanfattning av MHC

”I don’t like mentalistic models” …brukar Michael Commons säga när man börjar prata om exempelvis Robert Kegans teori. Med det menar han att han inte vill uttala sig om vad som händer inne i våra medvetanden, endast om det vi … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , | 1 Comment

Om skillnaden mellan etik och moral

Skillnaden mellan etik och moral blandas ibland ihop och för en del sätts likhetstecken dem emellan. Ofta beskrivs etiken som läran om det rätta handlandet och moralen som det faktiska handlandet eller beteendet. Etiken ska då vara något som ligger … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Struktur och innehåll igen

Här beskrev jag skillnaden mellan struktur och innehåll, något som egentligen är ganska abstrakt att förstå. Men det finns ett exempel som vi alla är bekanta med, där vi bollat mellan struktur och innehåll, i form av ett skolämne som … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , | Leave a comment

Piaget på youtube

Jag har hittat några korta youtube-klipp på 1 min vardera som illustrerar Piagets stadier: Sensomotorisk: Barnen lär sig under de första två åren gradvis att objekt existerar oavsett om man ser dem eller inte. Pre-operationell: En begränsning hos det preoperationella … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment

Complexity and simplicity

…eller komplexitet och enkelhet som det heter på ren svenska, är en klyscha som ibland hörs. Men vad innebär det och hur kan en högre komplexitet ibland göra livet enklare? Låt oss ta ett klassiskt exempel från matematikens historia. Tysken … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

MHC – Begränsningar och nedåtassimilering

Med MHC kan man alltså bedöma komplexiteten i en text eller handling oavsett kontext. Det låter ju fint, men finns det några begränsningar eller svagheter? Som jag beskrev här så innebär en stadiebestämning i regel bara en bedömning då vi är … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , | 3 Comments

Mer vuxenutveckling till ekonomiutbildningarna!

Mer humaniora till ekonomiutbildningarna förespråkar Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching i boken “Rethinking undergraduate business education – Liberal learning for the profession” som Bengt Kristensson Uggla refererar till i sin understreckare i dagens SVD. Så vad är då … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment