Author Archives: Kristian

The Dark Knight Rises – An integral analysis

We are at the end of Christopher Nolan’s Batman trilogy where we also find a reconnection with the beginning. In typical superhero stories the superpowers of the heroes and of the villains can be seen as allegories for mental and … Continue reading

Posted in Uncategorized | 2 Comments

Why do we evolve?

Since this is quite an ambitious question, let’s try to narrow it down. Firstly, the ”why” in the question here implies a reason, a backward-looking analysis of what made it possible to reach the point we’re at. And what it … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Meaning-making and Higgs boson

As you may notice I have switched language to English, so this blog can be said to have made the transition from an ethnocentric focus to a (western) world centric. I think it’s time for the rest of the world … Continue reading

Posted in Uncategorized | 3 Comments

Lite om depression inifrån

Först och främst vill jag påpeka att jag inte är deprimerad eller bipolär i klinisk mening, jag ligger definitivt i den lindrigare änden av spektrumet. Men jag vill ändå ge några högst ovetenskapliga beskrivningar och reflektioner. En depression är inte … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Prometheus och jakten på mening

*viss spoilervarning* Som de flesta vet vid det här laget så är Prometheus titanen som stal elden, gav den till människan och fick betala dyrt för det. Prometheus skapade också människan från lera, också det en användbar referens här eftersom … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment

Hur man transformerar en kultur

För ett par månader sen åt jag lunch med några vänner som kan kallas samhällstransformatörer eller förändringsagenter inom olika områden. Vid diskussionen dök en liknelse upp som är lika klassisk som populär för att beskriva transformation, larven som blir fjäril: … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , | 1 Comment

AQAL – Sammanfattning och avslutning

Efter att i de föregående posterna ha gått igenom beståndsdelarna i integralteorin eller AQAL (Introduktion, Utvecklingsnivåer, Utvecklingslinjer, Kvadranter, Tillstånd och Typer) är det dags att sammanfatta, ge exempel på hur man använder teorin och vilka konsekvenser den kan få. Utvecklingsnivåerna beskriver utvecklingen … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , | 5 Comments

AQAL – Typer

Efter genomgången av stadier kan man fråga sig om vi har missuppfattat det här med personlighetstyper. I litteraturen om personlig utveckling har det dels handlat om enstaka vinnande recept som alla kan följa för att bli framgångsrika. Sedan har det … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

AQAL – Kvadranter

Vad är vi? Är vi i grund och botten individer eller är vi sociala, kulturella varelser? Är vi rationella varelser med fri vilja eller styrs vi av kulturella normer och strukturer? Vi såg skillnaden mellan Wilbers och utvecklingspsykologins syn respektive … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | 1 Comment

AQAL – Utvecklingslinjer

Att tala om endast en sorts utveckling ger en alltför förenklad bild av en människa. Exempelvis innebär ju inte att en person med hög kognitiv förmåga, tex mätt med IQ, nödvändigtvis har hög EQ eller god social kompetens. Därför talar … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 Comment