Tag Archives: värdesystem

SD – Turkost

Turkost: Sista värdesystemet kan man se som en vidareutveckling av det gula. Skillnaden kan sägas bestå i att det gula har sitt främsta fokus att integrera, ordna upp och medla i kaoset efter de tidigare värdesystemen medan det turkosa riktar … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | Comments Off on SD – Turkost

SD – Gult

Gult: Den kulturella sfären domineras av grönt och den ekonomiska av orange. Den politiska sfären domineras av orange och grönt, bortsett från SD som tillåtits lägga beslag på hela det blåa fältet. Men sen då, vad kommer efter det gröna? … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Comments Off on SD – Gult

Spiral dynamics

Nu tänkte jag ta upp modellen Spiral dynamics eftersom den är förhållandevis enkel att förstå vilket gör den bra som introduktion. Värderingar är också något som syns tydligt i samhällsdebatter vilket gör modellen till ett användbart verktyg att navigera i … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , | 7 Comments