Tag Archives: system

MHC – Stadie 12-14

12. Metasystematisk Här kan system ses som just begränsade, sammanhängande system och dessa kan koordineras eller jämföras med andra system. Det kan vara tex olika ideologier som jämförs eller kombineras. Man kan också förstå en ideologi och dess perspektiv på … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , | 4 Comments