Tag Archives: Self-protective

Opportunist

(E3/Delta/Self-protective) 4.3% Det första stadiet av egoutveckling jag går igenom utgörs av ett meningsskapande som grundar sig i en egocentricitet där logiken definieras av de egna behoven och av att skydda sig själv. I I-länder är detta ett stadie som vanligtvis passeras … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | Comments Off on Opportunist

Bill Torbert – Action inquiry

Ibland kommer frågan vad man ska läsa för att få en bra introduktion till den här typen av teorier. Ett bra svar är förstås den här bloggen, och det finns andra befintliga och kommande resurser på nätet. Men om jag … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Bill Torbert – Action inquiry

Loevingers ego-stadier

Här följer beskrivningar av Loevingers ego-stadier och en jämförelse med Kegans, Kohlbergs och Piagets modeller (enligt Kegans egen beskrivning i The evolvning self). Jag beskriver ganska kortfattat utifrån Measuring ego development 2nd edition (Hy & Loevinger, 1996) och sparar den … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Loevingers ego-stadier