Tag Archives: neolitiska revolutionen

Vete, vapen och virus

Ibland hör man i skoldebatten en polarisering mellan betoning på faktakunskaper kontra betoning på samband eller djupa insikter. Åtminstone vill man utmåla sin motståndare att bara företräda den ena polen medan man själv förstås kan koppla ihop båda i en … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , | 3 Comments

SD – Rött

http://www.youtube.com/watch?v=YRUsxZrnRmE”>fotbollshuliganer

Rött: För ca 10 000 år sen inleddes den neolitiska revolutionen vilket innebar att man börjar bruka jorden, först enkelt genom att trycka ner frön i jorden och sedan med plöjning med smidda redskap. Utvecklingen drevs förmodligen på av en försämrad … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | Comments Off on SD – Rött