Tag Archives: hållbar utveckling

AQAL – Sammanfattning och avslutning

Efter att i de föregående posterna ha gått igenom beståndsdelarna i integralteorin eller AQAL (Introduktion, Utvecklingsnivåer, Utvecklingslinjer, Kvadranter, Tillstånd och Typer) är det dags att sammanfatta, ge exempel på hur man använder teorin och vilka konsekvenser den kan få. Utvecklingsnivåerna beskriver utvecklingen … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , | 4 Comments

SD – Grönt

Grönt: Det här kallar man även postmoderna värderingar och nu bör man vara medveten om att det är vanskligt att klumpa ihop allt detta till ett sammanhängande system eftersom det ligger i postmodernismens natur att fragmentera och dela upp. Postmodernismen … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , | 7 Comments

Föreläsning för Linnéuniversitetet

Igår var jag inbjuden att hålla en föreläsning/workshop med de 20-tal lärare från Linnéuniversitetet i Växjö som alla är inblandade i en stor distanskurs som heter Hållbart familjeskogsbruk. Jag blev inbjuden av en av lärarna, Johan, som hade varit på … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | Comments Off on Föreläsning för Linnéuniversitetet