Tag Archives: evolutionspsykologi

SD – Beige

Det finns många nivåbeskrivningar tillgängliga på nätet, och jag vill ju inte vara sämre så jag gör min egen variant. Varje nivå fick en bokstavskombination av Clare Graves men ersattes av Don Beck av en färg till varje stadie, varma … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | Comments Off on SD – Beige

Piagets stadier över kognitiv utveckling

Innan vi går igenom Piagets stadier, lite om ontogen kontra fylogen utveckling. Ontogen utveckling handlar om en individs biologiska utveckling från embryo till färdig organism. Fylogen utveckling handlar om artens biologiska utveckling. Ernst Haeckel föreslog i slutet av 1800-talet att … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , | 3 Comments