Tag Archives: Don Beck

AQAL – Utvecklingslinjer

Att tala om endast en sorts utveckling ger en alltför förenklad bild av en människa. Exempelvis innebär ju inte att en person med hög kognitiv förmåga, tex mätt med IQ, nödvändigtvis har hög EQ eller god social kompetens. Därför talar … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 Comment

Avslutande kommentarer och lite kritik mot Spiral dynamics

Så, är Spiral dynamics verkligen “the Theory that explains Everything” som Canada’s MacLean’s Magazine kallade det? Nja… Carl Sagan hade ju ett bra citat: ”Extraordinary claims demands extraordinary proofs.” och så värst starkt empiriskt stöd har den faktiskt inte. Trots detta … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Comments Off on Avslutande kommentarer och lite kritik mot Spiral dynamics

Spiral dynamics

Nu tänkte jag ta upp modellen Spiral dynamics eftersom den är förhållandevis enkel att förstå vilket gör den bra som introduktion. Värderingar är också något som syns tydligt i samhällsdebatter vilket gör modellen till ett användbart verktyg att navigera i … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , | 7 Comments