Tag Archives: abstrakt

MHC – Stadie 9-11

I och med nästföljande stadie går vi från det specifika och konkreta till det abstrakta och föreställda. 9. Abstrakt Tidigt formaloperationell som Piaget kallade det, introducerar abstraktioner som stereotyper (invandrare, terrorister, ledare), personlighetsdrag (godmodig, opålitlig, reko), kvantifikatorer (alla, ingen, alltid) … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | 2 Comments

Struktur och innehåll

Nu ska jag äntligen plocka upp MHC-tråden genom att gå igenom det mest centrala, skillnaden och relationen mellan innehåll och struktur. Men vad är en struktur? Ordet dyker upp på många ställen med olika betydelser och själv har jag ju … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , | 1 Comment