En funktionell syn på pengar och ekonomi

Vad är pengar? Vad är skuld?
Här är en analys, eller rättare sagt skiss, ur ett funktionellt perspektiv på pengar och det ekonomiska systemet (en deluppgift i kursen Hållbar omställning, något editerad – 5 sidor):
En funktionell syn på det ekonomiska systemet

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.