Varför springer folk runt med Guy Fawkes-masker?

Något som blivit förknippat med Occupy Wall Street-rörelsen är Guy Fawkes-masken som bärs av V i V för vendetta. Men vem var Guy Fawkes och varför har V (för vissa iaf) blivit en symbol just här?

Egentligen är Guy Fawkes i stort sett okänd utanför Storbritannien, han var en upprorsman och del av en konspiration som försökte spränga det brittiska parlamentshuset 5 november 1605. Han erkände, fängslades, torterades och avrättades. End of story.

Men han återuppstod i populärkulturen genom seriealbumet V for vendetta av Alan Moore och David Lloyd på 80-talet som blev film 2006 av bröderna Wachowski som gjorde Matrix-trilogin med Natalie Portman och Hugo Weaving. Den senare var förstås agent Smith från Matrix och det finns fler gemensamma beröringspunkter mellan Matrix och V for vendetta.

Scenen är ett England där ett fascistiskt parti tagit makten genom att spela på medborgarnas rädsla för yttre fara och för rädsla för varandra. Oliktänkande fängslas och kultur censureras. Det kan enkelt ses som en kritik mot terroristjägar-USA eller övervaknings-England efter 9/11. V är en frihetskämpe som kämpar mot systemet och även för sin egen personliga vendetta. Och hans tillvägagångssätt är att väcka folket (youtube-klipp):

Notera att V i sitt tal säger till medborgarna att de ska se i spegeln efter de skyldiga. Det är bara deras egna rädsla och egna tysta medgivande som möjliggör förtrycket. Och det är bara de som kan befria sig själva.

“People should not be afraid of their governments. Governments should be afraid of their people.”

Att vända på prioriteringsordningen så att man ser att staten är till för människan istället för tvärt om är en typisk argumentation som dyker upp i Kohlbergs moraliska utveckling från stadie 4 till transitionen 4/5 som jag beskriver närmare här. Man kan säga att det motsvarar Individualist enligt Loevingers ego-utvecklingsteori.

V är alltså en typisk stadie 4/5-person. Han vill befria individen från statens förtryck men han tar inte ansvar för återuppbyggnaden, det lämnar han åt Evey och de andra medborgarna. I albumet inför hon anarki vilket man typiskt argumenterar för när man sätter individen före staten och ser staten som något som är ont i sig.

En stadie 5-person kan gå vidare och balansera den ständiga och nödvändiga konflikten mellan individ och stat. Den kan balansera mellan personlig frihet och personligt ansvar, ta ett ”före samhälle-perspektiv” och diskutera i termer av socialt kontrakt.

Evey, den rädda unga kvinnan som slår följe med V, ”botas” från sin rädsla och blir postkonventionell med följande ”behandling” som också innehåller en beskrivning av utvecklingen i Valeries brev.

*SPOILERVARNING!!* Det här avsnittet är 15 min, men ohyggligt vackert och kärnan i filmen! Men som sagt är det en ordentlig spoiler.

httpv://www.youtube.com/watch?v=gcvCXUJ47-0

Eveys resa är en illustration av hur beroende vi är av systemet för vår överlevnad och att en övergång till det postkonventionella 4/5 kan innebära att man måste vara beredd att dö för rätten att hävda sin egen åsikt, sexualitet eller bara vara sig själv. Först när Evey är beredd att dö är hon helt fri från rädsla och frigjord från systemet. Hon återföds i regnet ”God is in the rain” vilket kan ses som det renande dopet (V döptes i eld).

Jämför med Neo i Matrix som gör en liknande transition, men där han först får göra ett medvetet val: rött eller blått piller och Morpheus ord “Remember… all I’m offering is the truth. Nothing more.” Neo väljer förstås det röda pillret, sanningen, och återföds också han i den här klassiska scenen.

Matrix kan översättas till livmoder eller ”det man är inbäddad i” (matrismaterialet är det som fibrerna är inbäddade i hos ett kompositmaterial).

“It is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth.”

Ur ett ego-utvecklingsperspektiv är förstås the Matrix ens nuvarande meningskapande som man mycket riktigt är inbäddad i. Det kan man inte smaka, se eller röra – man är det precis som man identifierar sig med samhället. Och man kan säga att i båda fallen så gör Evey och Neo sina respektive meningsskapanden till objekt som de kan förhålla sig till och inte längre sitter fast i.

Där här är två variationer på samma tema, i Matrix är det den kognitiva aspekten som betonas medan det i V för vendetta är den känslomässiga. Bröderna Wachowsky ville ju aldrig själva säga något om vad de egentligen menade med Matrix och Ken Wilber och Cornel West som får kommentera ett DVD-spår är inte heller inne på den här linjen, men jag tror att det här är den riktiga kärnan i Matrix och det de var ute efter att återskapa i V för vendetta efter två misslyckade Matrix-uppföljare.

Tomas Ljungberg skulle kalla det att häva en kapitulation…

Avslutningsvis kan sägas att V och Guy Fawkes nog inte är så befästa som populärkulturella referenser att folk kommer gå man ur huse den 5:e november. (DN)

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

5 Responses to Varför springer folk runt med Guy Fawkes-masker?

 1. John Doe says:

  Guy Fawkes masken är nu mera känd som en symbol for nätverket Anonymous. Anonymous medlemmar bär alltid Guy Fawkes masker vid demonstrationer och andra offentliga sammanhang för att dölja sin identitet. Anledningen till att dom bär dessa masker är jag inte helt hundra på, men när du ser en person i en demonstration så kan du vara ganska säker på att dom är Anon medlemmar.

  • Charlie S says:

   De använder allt möjligt för att skydda deras ansikten, just för att de Amerikanska storfräsarna ej gillar Anonymous. Dock används Guy Fawks masken mest, förknippas säkert med sista scenen i V för Vendetta, om hur Anonymous förknippas vara.
   De är över allt, de är i bland oss.
   Vi är alla anonyma på internet, vi är alla Anonymous.

 2. Kristian says:

  Tack för tillägg!
  *SPOILER*
  En viktig detalj med V-masken är att V i slutet av filmen levererar en mask och cape i paket till var och en av medborgarna. Det är då inte en ensam galning som störtar regeringen utan massan av vanliga medborgare som med masker tågar genom stan. Masken blir då en symbol för “average Joe” som gör uppror:
  http://www.youtube.com/watch?v=_-gHVGOoE48&feature=related

 3. David Kaspar says:

  Scientology har filmat protestanter, identifierat de och skapat problem för de.

  Polisen också… 🙂

 4. Johan Ågren says:

  Hej Kristian,

  Hittade den här sidan med beskrivningen av masken från en länk på en sida som handlade om protester mot AKTA. Kan inte du komma över lite och skriva på OccupyForum? http://www.occupyforum.se Har satt ihop den sidan tillsammans med Occupy Stockholm/Sweden.

  /Johan