Cornucopia i Lund

Nu har jag varit och lyssnat på Lars Wilderäng alias Cornucopia föreläsa hos Utrikespolitiska föreningen i AF-borgen om Resurskriser i en föränderlig tid. Föredraget varade i en timme + en kvarts frågestund (det hade gärna fått vara det dubbla) och det var uppskattningsvis 75-100 åhörare, gissningsvis en majoritet studenter.

Kass iPhone-bild på Lars signerande de sista egenproducerade exemplaren av Midvintermörker.

Lars tog avstamp i en jämförelse mellan Libyen och Syrien där det internationella samfundet reagerat mycket olika genom att ingripa i den förra som exporterar massvis med olja till EU (en export som avbröts dessförinnan) medan den senare inte är intressant eftersom EU har råd att avstå från den oljan. Gapet mellan retoriken om ideal som mänskliga rättigheter och verkligheten i form av energi man inte kan klara sig utan visar sig avgrundsdjup och växande.

Sedan gick han vidare och pratade om fossila bränslen (kol, olja, fossilgas), produktion och konsumtion och vilken verklighet vi står inför. Möjligen hade man kunnat önska att Lars skurit än mer i materialet och levererat färre detaljer (tex skillnad mellan Brent och WTI) och diagram och tydligare fokuserat på peak oil/coal/gas och dess innebörd. Även om kratta löv-liknelsen var illustrerande så saknade jag en referens till Kjell Aleklett eftersom det hade gett mer tyngd i argumentationen och gjort det svårare att värja sig (eller var det kanske avsiktligt att undvika att nämna en uppsalaforskare i Lund?!). Det framgick i alla fall med tydlighet hur otroligt beroende vi är av fossila bränslen som inte går att förnya och att andelen ny grön energi är försvinnande liten.

När han senare halvan kopplade ihop Västeuropas skuldkris, energibehov och en ständigt krympande världsmarknad med Rysslands kontroll över gastillgångarna och deras enorma militära anslag och kapacitet kändes det som det brände till ordentligt. Det var otroligt intressant och skrämmande att höra om hur många incidenter det varit där Ryssland har strypt gasledningen till sina grannar eller hållit militärövning bara några km från Norges största gasfält Troll och därmed visat hur de kunnat strypa våra grannars gasproduktion (mycket viktig för framtiden) bara genom att knäppa med fingrarna. Det är då vi inser hur viktiga de här frågorna är för vår framtid, som inte ser så ljus ut. ”Vi lever i en föränderlig värld och all förändring är inte med nödvändighet bra.”

Och för alla studenter som vill lära sig hur man får lika bra koll och inflytande i debatten som Cornucopia drar jag tre slutsatser från att ha följt hans blogg (som kanske inte framgick av föreläsningen).

1. Lars har mycket bra koll på detaljer. Han nördar ner sig (ursäkta) i allt från hur många man som får plats i en bandvagn till hur priset på olja varierar beroende på hur långt bort i pipen du är och förstås alla siffror som anger hur många miljarder fat olja/dygn som produceras och hur mycket vi förbrukar. Att ha stenkoll på siffror och detaljer gör att man kan vara trygg och vass i sin argumentation.

2. Han kan också knyta ihop de stora områdena, skuldkrisen i Västeuropa, säkerhetspolitik, energifrågor, matproduktion, börsutvecklingen, osv osv. Han ser hur de små detaljerna hänger ihop med de stora pusselbitarna och kan därför uttala sig om vad som kommer hända flera decennier fram. Det här är ett bra exempel på komplext tänkande som dock kräver decennier av studier och hårt arbete att bygga upp. Hurra för det livslånga lärandet!

3. Den tredje punkten, som kanske är den viktigaste, är att stå på fast mark. Dvs att ha koll på sin egen försörjning, ekonomi och spelregler. Ju mer beroende man är av systemet, tex genom att bo i ett överbelånat hus som kräver hög lön att gå runt, desto svårare har man att kritisera det. Då måste man se till att vara banker och arbetsgivare till lags och inte svära i någon kyrka. Lars bor ute på landet, drar in sina pengar med sin blogg, och förespråkar kanske inte survivalism men dock resiliens, alltså en viss personlig beredskap mot störningar i nödvändiga samhällsfunktioner.

Den sista punkten är något vi på nationell nivå borde försöka ta efter, för det kommer att bli allt svårare att kritisera Ryssland i framtiden eftersom vi kommer att bli allt mer beroende av deras energi för vår överlevnad att upprätthålla vår nuvarande materiella standard. (korrigering)

Tillägg: Cornucopia och Brachyuras version av samma händelse.

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.