Komplexitet – en introduktion

Nu är det dags att gå närmar in på komplexitet och det gör vi med följande figur som kommer från en analys från kriget i Afghanistan:

När General Stanley McCrystal såg diagrammet sa han ”When we understand that slide, we’ll have won the war”. Min tanke om det är att om de verkligen varit kapabla att förstå det diagrammet så hade de nog inte varit i Afghanistan över huvud taget.

Vi lever i en komplex värld, men de modeller vi använder för att navigera i den är i regel alltför enkla. En general kan ha en syn på sitt uppdrag som mycket enkelt: identifiera fienden – nedkämpa fienden – repetera tills kriget är vunnet, men det fungerar inte riktigt så om kriget är ”war on terror”. I verkligheten kan det ju mycket väl vara så att kriget mot terrorismen skapar fler terrorister än man lyckas nedkämpa. Och det kan mycket väl vara så att kriget skadar den egna nationen mer än man kan vinna, tex i form av att man urholkar sina demokratiska ideal eller kör den egna ekonomin i botten.

I en värld som vi för enkelhetens skull kan betrakta som oändligt komplex kommer vi alltid att ha bristfälliga och förenklade kartor, men de kartor som är mer komplexa borde rimligen ha bättre förutsättningar att få genomslag en de enkla. Men så är ju knappast fallet. I dagens mediabrus är det som regel lättare att sticka ut med enkla och slagkraftiga budskap än med mera komplexa och nyanserade. En anledning är helt enkelt att det finns en gräns för hur komplexa samband vi kan förstå, och den gränsen varierar stort från person till person. Men oavsett vår förmåga så finns många utmaningar vi står inför som helt enkelt är väldigt komplexa. Att åstadkomma en hållbar utveckling för vårt samhälle är väl ett paradexempel.

Men vad är komplexitet, kan vi definiera det på något bra sätt som dessutom har relevans för vuxenutvecklingen?

This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

2 Responses to Komplexitet – en introduktion

  1. Det är en ren njutning att läsa dina texter – jag ser fram emot att läsa mer om ämnet komplexitet! 🙂

  2. Kristian says:

    Tack Mattias! Det värmer och motiverar! 🙂