SD – Turkost

Turkost: Sista värdesystemet kan man se som en vidareutveckling av det gula. Skillnaden kan sägas bestå i att det gula har sitt främsta fokus att integrera, ordna upp och medla i kaoset efter de tidigare värdesystemen medan det turkosa riktar sig utåt mot mysteriet, eller inåt… I de gula värderingarna finns en tydlig uppgift och riktning (eller flera) medan de turkosa är än mer fria och tillåter större flexibilitet i tänkande, varande och handlande.

Det turkosa systemet kan ses som mer integrerat på alla plan, känslomässigt, kognitivt, andligt och själsligt (tydligare definitioner kan ges på begäran). Det kan vara en produkt av den gula integreringen eller kanske också ett uppgivande från föregående process som man kan kalla egotripp, inte nödvändigtvis i negativ bemärkelse. Det turkosa värdesystemet betonar enligt Spiral dynamics en kollektivism och en global identifikation till skillnad från den i huvudsak individualistiska gula som brutit sig loss från den gröna gemenskapen. Holistisk är ett ord som ofta förknippas med den här nivån, även om ordet oftare används av det gröna – det gröna och det turkosa blandas ofta samman.

Typiskt turkost är att släppa kartorna, som bara är just kartor, och gå in i varje situation med fräscha ögon och se vad som behöver göras just här och nu. Eller bara sitta och observera eller grunna på vad som hamnar utanför kartorna. Och om någon annan vill kliva in och rädda världen istället så går det lika bra, till skillnad från den gula som gärna vill rädda världen själv med sina egna kartor.

Mycket som av tidigare nivåer uppfattats som flummigt blir här tydligt medan andra flummigheter kan genomskådas. När den föregående är dynamisk och energisk är den här snarare stillsam och tyst, vilket öppnar för en känslighet för mera subtila nyanser av tillvaron och ger närmare till tillstånd av flow och frihet från ansträngningar eftersom många av våra ansträngningar går ut på att bekämpa sig själv, de egna demonerna eller väderkvarnarna man projicerar ut på världen och på andra.

Dessa är än svårare att få syn på, de är ju mycket få – därför blir beskrivningen också ganska vag. Typiskt på samma ställen som i beskrivningen av föregående värdesystem fast ofta längre upp i hierarkin eller utanför…

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.