SD – Gult

Gult: Den kulturella sfären domineras av grönt och den ekonomiska av orange. Den politiska sfären domineras av orange och grönt, bortsett från SD som tillåtits lägga beslag på hela det blåa fältet. Men sen då, vad kommer efter det gröna? Och har vi inte fullt upp att med alla problem som redan finns vid de tidigare nivåerna?

Med risk för att dra till med en klyscha så finns ett passande citat av William Gibson:

“The future is already here – it’s just not very evenly distributed.”

Det finns redan gula små fläckar på värderingskartan, men de fastnar inte på den blåa, orangea eller gröna radarn. Och vad innebär då gula värderingar? Man kan enklast uttrycka gult som en syntes av alla tidigare värdesystem. Gula värderingar handlar om att se hur alla de föregående värdesystemen drabbar samman, utan att själv sitta fast i något av dem.

Om ett värdesystem handlar om att se världen med ett par färgade glasögon så kan gult växla mellan alla dessa och dessutom se utvecklingsdimensionen. På så sätt kan det gula värdesystemet, eller metasystemet kanske man kan kalla det eftersom det är en sammanslagning och koordinering av alla de tidigare systemen, se världen ur alla de tidigare perspektiven. Gult handlar just om att kartlägga och utveckla framför allt den inre världen.

Det här är ju förstås inget som går på en kafferast utan kan ses som en lång och mödosam process, men det är just den processen som det gula värdesystemet vilar på. Så den gula kan ses som en kameleont som kan smälta in i de andra värdesystemen och förstå att alla värdesystem är nödvändiga för att kulturen ska fungera. Samtidigt är det klart att de tidigare värdesystemen är och kommer förbli i konflikt med varandra.

Men hur hittar man dessa? Tja, till att börja med genom att bli varse vilka filter och värderingar man själv har. Ord som typiskt dyker upp här är integral eller integrativ eftersom det handlar om att integrera och föra ihop olika synsätt. De kan ibland hittas i communities på nätet, intressegrupper eller lösa nätverk. Eller också syns de inte eftersom de inte vill synas eftersom de är fullt medvetna om att de utmanar de rådande kulturella värderingarna.

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.